اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

سند وصیت مرحوم حاج قربانعلی اکبر

توضیحاتی چند در مورد سند وصیت مرحوم حاج قربانعلی اکبر

بیشتر حالا بخوانید

وقف نامه مرحوم خلیل طلوع خراسانیان محبوب (دبیرستان دخترانه مشهد)

توضیحاتی چند در مورد وقف نامه مرحوم خلیل طلوع خراسانیان محبوب (دبیرستان دخترانه مشهد)

بیشتر حالا بخوانید

وقفنامه مفصل

توضیحاتی چند در مورد وقفنامه مفصل

بیشتر حالا بخوانید