اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

راهنمای پراخت قبوض مدرسه عالی شهید مطهری


بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین

شما میتوانید قبوض خود را از طریق خودپردازهای بانک اقتصاد نوین و شرکت پرداخت نوین آرین پرداخت نمایید.

بانک اقتصاد نوین

شما میتوانید قبوض خود را از طریق دستگاه های کارتخوان بانک اقتصاد نوین و شرکت پرداخت نوین آرین پرداخت نمایید.

بانک اقتصاد نوین

شما میتوانید قبوض خود را از طریق درگاه پرداخت نوین آرین پرداخت نمایید.