اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

مدیریت محترم املاک و موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری

با سلام و احترام
Thank You! Your message successfully sent!
[SMTP] Error! Internal server error!
Sorry! You need to complete all mandatory (*) fields!
حدکثر حجم فایل ارسالی : (1مگابایت) و فایل های ارسالی با پسوند : (zip/pdf/jpg/png)
حدکثر حجم فایل ارسالی : (1مگابایت) و فایل های ارسالی با پسوند : (zip/pdf/jpg/png)
حدکثر حجم فایل ارسالی : (1مگابایت) و فایل های ارسالی با پسوند : (zip/pdf/jpg/png)
حدکثر حجم فایل ارسالی : (1مگابایت) و فایل های ارسالی با پسوند : (zip/pdf/jpg/png)