اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


آغاز مرحله تیرگذاری زمینهای موسوم به سپاه شهرک امام حسین (ع)

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

پس از اجرای بیش از 90 درصد از عملیات جدولکاری ، تسطیح و زیر سازی معابر در فاز جنوب غربی بافت جدید و در زمینهای موسوم به سپاه ، عملیات تیر گذاری در این محدوده آغاز گردید.

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari