اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


اختصاص 68هکتار سرانه های عمومی، خدماتی و رفاهی در موقوفه شهرک امام حسین(ع)

خدماتی و رفاهی

اختصاص سرانه های رفاهی، درمانی ، آموزشی ، ورزشی ، فضای سبز ، تجهیزات شهری ، اداری و .... در اراضی موقوفه شهرک امام حسین (ع) 

در راستای تأکیدات تولیت محترم مدرسه عالی شهید مطهری ( حضرت آیت اله امامی کاشانی «دامت برکاته» ) به منظور احیاء و آبادانی موقوفات و در نظر گرفتن رفاه حال ساکنین موقوفه میان آباد اسلامشهر و ارائه هر چه بیشتر خدمات ،  به میزان 685.887 متر مربع سرانه های رفاهی و خدماتی در قالب 45 قطعه به شهرداری اسلامشهر تحویل داده شد.

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari