اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


اولین جلسه کارگاه آموزشی تعالی و پیشرفت سازمانی

فرهنگی و اجتماعی

 اولین جلسه کارگاه آموزشی تعالی و پیشرفت سازمانی

مجری : دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت

زمان : 24 خرداد 1399 –ساعت 14 الی 17.30

مکان : واحد مرکزی معاونت املاک و موقوفات مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)

موضوع : بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توأم با خلاقیت و نوآوری در سازمان  ، توسعه فرهنگ تعالی ، بهره وری سازمانی ، سطوح تعالی ، اجرای فرآیند خود ارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و قابل بهبود سازمان ، تقویت تعامل اثربخش و سازنده در درون و بیرون سازمان ، پیاده سازی . اجرا و ارزیابی سازمان در چارچوب سیاست های کلی نظام

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari