اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


بازدید مسئولین موقوفات از پروژه های عمرانی شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

طی این بازدید که به همراه مسئولین شهرداری اسلامشهر انجام گردید ، مجری پروژه نسبت به گزارش پیشرفت و عملکرد سالیانه پروژه از اواسط سال 1396 تاکنون به شرح ذیل اقدام نمود : بخش اول

«بخش اول»

الف ) عملیات عمرانی انجام شده در گذر شهید شامی:

خاکبرداری به میزان 6800 مترمکعب

خاکریزی به میزان 7420 مترمکعب

زیر اساس و اساس به میزان 3188 مترمکعب

جدولکاری به میزان 1150 متر

که این بخش از پروژه ، درخرداد ماه 1398 افتتاح گردید

ب) عملیات عمرانی انجام شده در فازهای 1 الی 8 پروژه :

خاکبرداری به میزان 152.598 مترمکعب

خاکریزی به میزان 89.451 مترمکعب

جدولکاری به صورت تک جدول به میزان 1352 متر

اجرای جداول کانیو به میزان 7864 متر

اجرای جوی(نهر) به میزان 5766 متر

لازم به ذکر است، فاز های 1 الی 5 تا مرحله لایه آخر زیر سازی و جدولکاری بالای 90 درصد پیشرفت کار داشته و آماده اجرای لایه های زیر اساس و اساس می باشد.

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari