اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


بخشودگی اجاره بهاء دو ماهه

فرهنگی و اجتماعی

در اجرای دستور تولیت محترم مدرسه عالی شهید مطهری (ره) حضرت آیت اله امامی کاشانی ( دامت برکاته) با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا ، اجاره بهاء 2 ماهه (اسفند  98 و فروردین 99 ) مستأجرین املاک تجاری موقوفه این مدرسه عالی که تا پایان سال  1398 قرارداد اجاره آنها معتبر بوده ، مورد بخشودگی قرار گرفته و در حساب بستانکاریشان  لحاظ می گردد .

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari