اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


برنامه مراسمات وداع، تشییع، تدفین و ختم حضرت آیت الله امامی کاشانی(ره)

مذهبی

کانال رسمی در سزوش : https://moghofate_madresemotahari