اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


بعد از تثبیت مالکیت ، گامی دیگر از خادمین موقوفات

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

در راستای جلوگیری از امکان تعدی و تجاوز به حریم و اراضی موقوفه ، عملیات نقشه برداری و تعیین محدوده بیش از 650 هکتار از اراضی موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری در شهرستان ورامین انجام گردید .

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari