اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


تداوم عملیات عمرانی در موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

ادامه روند پیشرفت عملیات زیر سازی ، اصلاح معابر ، اجرای تیر برق و  جدول گذاری در راستای  آماده سازی بافت جدید موقوفه شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر

پیاده کردن خط جدول شرقی رینگ

کف سازی جوی رینگ

کارگذاری کنسول جایگاه کابل های برق روی تیر برق ها و سیم کشی

اجرای جدول گذاری جوی در خیابان 18متری فاز3

بتن ریزی با میکسر جهت سرعت بخشیدن به  زیر سازی جداول خط شرقی رینگ

اجرای جداول کوچه های دارای تقاطع با رینگ با در نظر گرفتن انحراف نسبت به جریان آب

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari