اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


توزیع 110 عدد کارت هدیه 3.000.000 ریالی توسط موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری (ره)

فرهنگی و اجتماعی

در اجرای دستور تولیت محترم مدرسه عالی شهید مطهری ، حضرت آیت اله  امامی کاشانی (دامت برکاته)مبنی بر لزوم اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص رزمایش همدلی و کمک مومنانه ، بودجه ای به مبلغ  330.000.000 ریال جهت حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر موقوفه شهرک مدرس ورامین اختصاص یافت .

در شبهای پر برکت قدر  ، تعداد 110 عدد کارت نقدی 3.000.000 ریالی به اقشار  محروم و کم درآمد موقوفه شهرک مدرس که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ورامین معرفی شده بودند ، توزیع گردید.

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari