اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


توسعه و ارتقاء زیر ساخت فضاهای علمی فرهنگی مدرسه عالی شهید مطهری (ره)

فرهنگی و اجتماعی

طرح توسعه دانشگاه شهید مطهری

در راستای تأکیدات مقام معظم تولیت و در جهت توسعه زیر ساخت فضای دانشگاهی در جوار مدرسه عالی شهید مطهری ، پروژه احداث ساختمان دانشگاه شهید مطهری که بیش از یک دهه متوقف گردیده بود ، با تلاش و اقدام قضایی خادمین موقوفات در جهت دریافت حقوق موقوفات و با رفع موانع موجود، وارد فاز طراحی گردید .

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari