اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

صدور حکم خلع ید و قلع و قمع درشهرستانهای ورامین ، قزوین و زنجان

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

برخورد قاطعانه با سوءاستفاده کنندگان از موقوفات و زمین خواران

در راستای حفظ و صیانت از موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری و با پیگیری های مجدانه و مستمر خادمین موقوفه ، حکم قضائی مبنی بر خلع ید   170 هکتار از اراضی موقوفه واقع در استان قزوین ، 43  هکتار در استان زنجان و 13 هکتار در شهرک مدرس ورامین صادر گردیده و از سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب جلوگیری به عمل آمد .

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari