اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


صدور سند مالکیت 511 هکتار از اراضی موقوفات در استان قزوین

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

با تلاش خادمین موقوفات و در راستای تثبیت مالکیت و صیانت از حرائم و حفاظت از اراضی و اموال موقوفه ، سند مالکیت  511 هکتار  از اراضی موقوفه مدرسه عالی شهید مطهری واقع در استان قزوین - شهرستان بوئین زهرا ، صادر گردید .

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari