اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

مرمت، نگهداری و تجهیز مسجد مدرسه عالی شهید مطهری

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

در راستای عمل به نیات واقف ، بودجه ایی بالغ بر  500 میلیون ریال، جهت مرمت، تجهیز و نگهداری شبستان زمستانی مسجد مدرسه عالی شهید مطهری اختصاص یافت

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari