اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


موقوفه شهرک امام حسین (ع) در مسیر سازندگی

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

جدولکاری خیابان 14 متری عرضی 
 جدولکاری خیابان 12 متری دوم طولی 
 اجرای قوس تقاطع 12 متری دوم و 16 متری عرضی 
 جدولکاری خیابان 8 متری طولی متصل به زمین های کشاورزی
 بند کشی جداول رینگ

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari