اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:


پیشرفت عملیات آماده سازی زمین های موسوم به سپاه ( توسط موقوفه مدرسه عالی شهید مطهری )

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

ادامه ریختن بتن مگر ، زیر جداول خیابان 16 متری در جنوب مدرسه دهخدا

کروم بندی اجرای جدول و تخلیه شن و ماسه در خیابان 16 متری عرضی . ضلع جنوب مدرسه

ادامه اجرای جدول 12 متر طولی در زمین های سپاه

ریپر 12 متری عرضی و رگلاژ و کوبیدن 16 متری عرضی سپاه

قوس اجرا شده تقاطع خیابان 16متری و 12 متری سپاه

اجرای جدول کانیو 10متری عرضی سپاه

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari

آدرس کانال سروش : https://what.sapp.ir/moghofate_madresemotahari