اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

گزارش عملکرد شش ماه نخست سال ۹۷ بیمارستان شهید مطهری همدان

بهداشتی و درمانی

✳️بهسازی محیط اتاق عمل و ریکاوری
✳️احداث و تجهیز بخش ICU
✳️نوسازی ماشین های بیهوشی مورد استفاده در اتاق عمل

✳️خرید دو دستگاه هواساز جهت اتاق عمل و ICU
✳️بهسازی بخش اداری بیمارستان
✳️احداث بخش جدید جراحی ۳

✳️جذب نیروی انسانی متخصص، اعم از پزشک، پرستار و کارشناسان تخصصی در حوزه های تغذیه، تجهیزات پزشکی و امورمالی
✳️تشکیل منظم و ماهیانه کلیه کمیته های تخصصی بیمارستان

✳️انجام بازدیدهای میدانی و مدیریتی در حوزه های ایمنی بیمار و کنترل عفونت
✳️به روزرسانی فرایندهای مرتبط با آموزش پرسنل و بیماران توسط سوپروایزرین مربوطه
✳️تدوین بیش از ۲۰ عنوان پمفلت آموزشی در زمینه مراقبت های بالینی و ارتقاء سلامت
✳️راه اندازی سامانه سپاس در سیستم اطلاعات بیمارستانی

 

آدرس کانال تلگرام : http://t.me/moghofate_madresemotahari