اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:
اختصاص بودجه ای  بالغ بر : 2.000.000.000 ریال ، از عواید موقوفات در جهت حفظ و نگهداری از بنای 150 ساله ی مدرسه عالی شهید مطهری

اختصاص بودجه ای بالغ بر : 2.000.000.000 ریال ، از عواید موقوفات در جهت حفظ و نگهداری از بنای 150 ساله ی مدرسه عالی شهید مطهری

اختصاص بودجه ای  بالغ بر : 2.000.000.000 ریال ، از عواید موقوفات در راستای عمل به نیات واقف و دستور و تأکید مقام معظم تولیت در جهت حفظ و نگهداری از بنای 150 ساله ی مدر

اطلاعات بیشتر
آغاز عملیات اصلاح معابر و جدول گذاری در محدوده خیابان منتهی به مدرسه دهخدا ، در راستای عملیات آماده سازی  و اتصال بافت قدیم به بافت جدید شهرک امام حسین (ع)
پیشرفت عملیات آماده سازی زمین های موسوم به سپاه ( توسط موقوفه مدرسه عالی شهید مطهری )
مرمت، نگهداری و تجهیز مسجد مدرسه عالی شهید مطهری

مرمت، نگهداری و تجهیز مسجد مدرسه عالی شهید مطهری

در راستای عمل به نیات واقف ، بودجه ایی بالغ بر  500 میلیون ریال، جهت مرمت، تجهیز و نگهداری شبستان زمستانی مسجد مدرسه عالی شهید مطهری اختصاص یافت آد

اطلاعات بیشتر
بعد از تثبیت مالکیت ، گامی دیگر از خادمین موقوفات

بعد از تثبیت مالکیت ، گامی دیگر از خادمین موقوفات

در راستای جلوگیری از امکان تعدی و تجاوز به حریم و اراضی موقوفه ، عملیات نقشه برداری و تعیین محدوده بیش از 650 هکتار از اراضی موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری در شهر

اطلاعات بیشتر
موقوفه شهرک امام حسین (ع) در مسیر سازندگی

موقوفه شهرک امام حسین (ع) در مسیر سازندگی

جدولکاری خیابان 14 متری عرضی   جدولکاری خیابان 12 متری دوم طولی   اجرای قوس تقاطع 12 متری دوم و 16 متری عرضی   جدولکاری خیابان 8 متری طولی

اطلاعات بیشتر