اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:
گزارش عملکرد ماهانه از اقدامات انجام شده توسط موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر . بخش اول
گزارش عملکرد ماهانه از اقدامات انجام شده توسط موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر . بخش دوم
گزارش عملکرد ماهانه از اقدامات انجام شده توسط موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر . بخش سوم
صدور سند مالکیت 511 هکتار از اراضی موقوفات در استان قزوین

صدور سند مالکیت 511 هکتار از اراضی موقوفات در استان قزوین

با تلاش خادمین موقوفات و در راستای تثبیت مالکیت و صیانت از حرائم و حفاظت از اراضی و اموال موقوفه ، سند مالکیت  511 هکتار  از اراضی موقوفه مد

اطلاعات بیشتر
صدور حکم خلع ید و قلع و قمع درشهرستانهای ورامین ، قزوین و زنجان
تداوم عملیات عمرانی در موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری

تداوم عملیات عمرانی در موقوفات مدرسه عالی شهید مطهری

ادامه روند پیشرفت عملیات زیر سازی ، اصلاح معابر ، اجرای تیر برق و  جدو

اطلاعات بیشتر